Burger King är en snabbmatskedja från i USA. Under 1976 öppnade Burger King på Gustav Adolfs Torg i Malmö. Totalt finns fler än 15 000 enheter.