Ny träningsstudio i Mood District

 

Företaget driver sedan 2013 träningsstudios i Stockholm där man erbjuder nischad gruppträning i mindre klasser. Nu i mars öppnar man en studio i Mood District  Stockholm.   

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!