Sveriges centrum- och platsutvecklare är en rikstäckande organisation för den som jobbar med centrumutveckling. Föreningen har en ideellt arbetande styrelse som arrangerar flera medlemsträffar och minst en konferens per år. Konferenserna förläggs till olika orter och innehåller intressanta besök, aktuella teman och möjligheter till nätverk och erfarenhetsutbyte.