Sveriges Centrumutvecklare byter namn

Det pågår förändringar hos organisationen Sveriges Centrumutvecklare. Den första synliga är att man byter namn till Sveriges centrum- och platsutvecklare. I och med detta lanseras också en ny grafisk profil, logotyp och webbplats.

Marlene Hassel.

– Det var dags att utveckla vår profil, göra en uppdatering och modernisera oss. Vi har strategiskt jobbat med vårt varumärkesarbete och är nu i slutet av denna process, säger Marlene Hassel, ordförande i Sveriges centrum- och platsutvecklare.

– Det senaste året har styrelsen jobbat mycket med föreningens vision, vårt syfte och våra mål och medlemsnyttan för våra medlemmar.

Allt fler har titeln platsutvecklare

Enligt Marlene Hassel har man haft stor hjälp av föreningens medlemmar och de medlemsundersökningar som görs vartannat år. Där har man bland annat kunnat följa utvecklingen av yrkeskårens olika titlar och sett att allt fler får titeln platsutvecklare.

Anna Andersson.

I samband med varumärkesresan och namnbytet har även den grafiska profilen setts över.

Symboliserar nätverket

Anna Andersson är sammankallande i den kommunikationsgrupp som ansvarat för arbetet.

– Märket i den nya logotypen har vi döpt till stadsmolekylen. Det symboliserar det nätverk och det utbyte vi har mellan våra medlemmar. Stora som små, norr till söder. Det representerar också alla de kontaktvägar som våra medlemmar har på sina egna respektive platser, säger Anna Andersson.