Fysisk detaljhandel brukar numera benämnas som retail även i Sverige. Detaljhandel är dock generellt sätt ett vidare begrepp då detta innefattar även e-handel.

Retail är mer begränsat till att handla om fysiska platser och butiker. Den engelska terminologin samlar onlineförsäljningen under begreppet e-commerce.

Retail är detaljhandel via butik

Retail är det begrepp som används för butiksvärlden internationellt och speciellt i engelsktalande regioner. Från början är ordet en beskrivning av en process där man tillgodoser en efterfrågan på främst konsumentprodukter via en försörjningskedja.

Denna kedja innehåller en fysisk butik av något slag som kontaktyta mot konsumentledet.

Defintion av retail som begrepp.
Retail används ofta som en beskrivning för försäljning via butik.

Under senare år har det blivit allt vanligare att använda retail som begrepp även i den svenska detaljhandelsvärlden. Då främst i bemärkelse butiksled.

Nu pånyttföds retail

Även termen retailers brukar allt oftare användas inom det svenska språket. Särskilt inom detaljhandeln som bransch. Retailers, eller detaljhandlare, är de verksamheter som via sina butiker säljer och tillhandahåller konsumentprodukter och till viss del även tjänster.

Såväl svensk som internationell retail genomgår just nu en stor omställning. E-handelns intåg har gjort att en stor del av försäljningen flyttats online.

Köpcentrum är en viktig del av retail.

Speciellt i USA talar man om butiksdöd när ett stort antal butiker har tvingats stänga. En stor del av dessa är varuhus som tidigare ofta fungerat som ankarbutiker i köpcentrum.

Retail 2.0 står för dörren

Att säga att alla köpcentrum och butiker kommer drabbas av denna butiksdöd är en kraftig överdrift. Men att även svenska detaljhandeln kommer påverkas av denna omställning råder det dock inga tvivel om.

Men det handlar snarare om retail 2.0 än en butiksdöd.

I Kina, som inte har samma tradition av detaljhandelskedjor och köpcentrum, har begreppet New Retail uppstått. Ursprunget till detta är e-handelsföretaget Alibaba.

Alibabas New Retail visar vägen

Företagets vision är att skapa affärsmöjligheter för så många kinesiska företag som möjligt. Oavsett storlek och läge. Man vill göra detta genom att kombinera digital och fysisk handel med ny teknik.

Alibabas huvudkontor i Hangzhou i Kina.

Det innebär bland annat användning av artificiell intelligens och maskininlärning samt en innovativ och affärsdrivande form av dataanalys.

Även andra företag på den kinesiska marknaden utvecklar den nya tidens retail med hjälp av teknisk innovation, avancerade logisitknätverk och ny teknik. JD.com är ett exempel på detta.


Läs även: Detaljhandelns 50 tyngsta buzzwords


Snaste artiklarna om retail