Detaljhandeln är som alla andra branscher fylld av termer och uttryck som kan vara svåra att förstå för den som inte är verksam inom området. Här förklarar vi begrepp som är kopplade till detaljhandel och retail.

Enligt Wikipedia är detaljhandel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Verksamheten är därmed främst inriktad på konsumenter.

Detaljhandel kan bedrivas från en fysisk butik men också genom försäljning via Internet.

Detaljhandel vidare begrepp än retail

Fysisk detaljhandel brukar numera benämnas även som retail, vilket är den engelska termen. Denna definieras som en process där man säljer konsumentprodukter eller tjänster via ett flertal olika distributionskanaler för att i slutändan göra en vinst.

Detaljhandel är på så sätt ett vidare begrepp då detta innefattar även e-handel. Retail är mer begränsat till att handla om fysiska platser och butiker. Den engelska terminologin samlar onlineförsäljningen under begreppet e-commerce.

Dagligvaror och sällanköpsvaror

Detaljhandeln brukar delas in i två huvudgrupper: dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Dagligvaruhandel definieras som handel med varor som används dagligen.

Matbutiker och stormarknader hör därför hemma i denna kategori och samlas under begreppet dagligvarubutiker.

Dagligvaruhandeln är en del av detaljhandeln. Den omfattar produkter som konsumeterna köper ofta. Till exempel mat, hygienartiklar och förbrukningsvaror.
Dagligvaruhandeln består bland annat av stormarknader, supermarkets, lågprisbutiker och servicebutiker.

Till sällanköpshandel räknas handel med varor som konsumenten köper med lägre frekvens, till exempel kläder, möbler, inredning och hemelektronik.

Detta är sällanköpshandel

HUI Research använder följande definition av sällanköpshandeln:

• Beklädnadshandel: kläder, skor, accessoarer etc.
• Handel med fritidsvaror: sport & fritid, leksaker, böcker, elektronik etc.
• Handel med hemutrustning: möbler, heminredning, järn & bygg, vitvaror etc.
• Övrig sällanköpsvaruhandel: exempelvis varuhus som Rusta.

Hemelektronik tillhör sällanköpshandeln.

Öppen läsning: Detaljhandelns 50 tyngsta buzzwords


Senaste inläggen om detaljhandel