JumpYard driver aktivitetscenter för främst barn och ungdomar, där kombinationen lek, rörelse och glädje är i fokus. Företagets parker erbjuder fler aktiviteter än bara trampolinhoppning, då man anser att alla ska kunna, och vilja hitta sin egen utmaning.