Samarbete och experiment utvecklar Chobani

 

För Chobani är samarbetet med en av de allra största detaljhandelskedjorna ett sätt att expandera, men också ett sätt att förbereda sig inför framtiden.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!