Så vill kunden ha sin e-kundtjänst

 

Generösa öppettider och tillgänglighet via flera kanaler. En ny undersökning sätter fokus på hur e-handelskunden vill kunna kontakta den e-butik man handlar i.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!