Högsta halvårsnoteringen för e-dagligvaror

E-handelsandelen för januari var den största uppmätta under det senate halvåret.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.