Balkow ordförande för Svensk Dagligvaruhandel

Axfoods VD Klas Balkow tog vid årsskiftet över som styrelseordförande i dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel.

Då Svensk Dagligvaruhandels tidigare ordförande Magnus Johansson valt att lämna sin roll som VD på Coop tar Axfoods VD och koncernchef Klas Balkow över ordförandeskapet till nästa ordinarie stämma i juni.

– Svensk Dagligvaruhandel har en viktig funktion som vår samhällsviktiga branschs gemensamma röst och kraft i viktiga samhälls- och näringspolitiska frågor. Det här har varit tydligt inte minst under pandemin. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att vidareutveckla både vår bransch och branschorganisation tillsammans med kansliet och övriga styrelsen, säger Klas Balkow.

Svensk Dagligvaruhandel företräder dagligvaruaktörerna Axfood, Coop, Citygross, Ica, Ikea och Lidl i branschgemensamma frågor.

Roteras mellan företagen

Ordförandeskapet roterar med skifte vartannat år mellan medlemsföretagen Axfood, Coop och Ica:s VD:ar.

– Det finns ett ökande intresse för vår bransch från såväl politiker som myndigheter och det är därför allt viktigare att vi jobbar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för utvalda frågor som rör oss. Jag är säker på att vi, tillsammans med Klas Balkow och den övriga styrelsen, under året kommer att utveckla vårt samarbete inom dagligvaruhandeln ytterligare, säger Svensk Dagligvaruhandels VD Karin Brynell.