E-dagligvaror ökar framförallt bland äldre

I E-barometern för det första kvartalet 2020 konstateras att dagligvaror är en av de delbranscher som ökat mest under coronapandemin.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.