E-dagligvaror ökar framförallt bland äldre

 

I E-barometern för det första kvartalet 2020 konstateras att dagligvaror är en av de delbranscher som ökat mest under coronapandemin.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!