Detta lockar konsumenten till matbutiken

 

Låga priser lockar flest konsumenter till dagligvarubutiken. Men bland de yngre generationerna är det andra parametrar som har stark dragningskraft.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!