Detta lockar konsumenten till matbutiken

Låga priser lockar flest konsumenter till dagligvarubutiken. Men bland de yngre generationerna är det andra parametrar som har stark dragningskraft.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.