Aldi är två dagligvarukedjor av tyskt ursprung. Även om de ofta betraktas som en kedja är den två kedjor som delar namn. Aldi står från början för Albrecht-Discount. Aldi skapades av bröderna Karl och Theo Albrecht 1946, 1961 delades kedjan upp i två bolag, ett för var och en av bröderna: Aldi Nord och Aldi Süd. Anledningen var en dispyt kring försäljning av tobak, Aldi Nord sålde tobak, men det gjorde inte Aldi Süd (de har dock börjat sälja tobak senare). De båda företagen fick ansvar för varsin del av Västtyskland, Aldi Nord i norr och Aldi Süd i söder. Profilen är så kallad hard discount, det vill säga extremt lågpris.