Sex trender formar matinköpen

 

Restauranger och dagligvarubutiker förändrar och utvecklar nu sina erbjudanden. Till grund för detta ligger sex tongivande trender. Bland annat hamnar bekvämlighet, upplevelser och hållbarhet i fokus. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!