Så lyckas du med voice commerce

 

Det är nästa stora disruptiva kraft. Försäljningen via digitala röstassistenter väntas öka dramatiskt. Så här gör du för att lyckas i den nya kanalen.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!