Posten först ut med RFID-spårning

 

Som första aktör i världen lanserar man nu spårning av e-handelspaket med hjälp av RFID-teknik. Lösningen ska öka valfriheten, säkerställa kedjan och minska kostnaderna.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!