Posten först ut med RFID-spårning

Som första aktör i världen lanserar man nu spårning av e-handelspaket med hjälp av RFID-teknik. Lösningen ska öka valfriheten, säkerställa kedjan och minska kostnaderna.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.