Plantagen lär av digital pop up

Plantagen skruvar nu på sitt koncept. Butikerna omstruktureras och ett mindre format etableras. En digital pop up är också första steget in i e-handeln för varumärket.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.