Minskat byggande inom handelsfastigheter

 

En årlig kartläggning visar att den projekterade ytan har minskat sedan förra året. Ökad e-handel och nya kundbeteenden sägs vara anledningen.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!