Minskat byggande inom handelsfastigheter

 

En årlig kartläggning visar att den projekterade ytan har minskat sedan förra året. Ökad e-handel och nya kundbeteenden sägs vara anledningen.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!