Minskat byggande inom handelsfastigheter

En årlig kartläggning visar att den projekterade ytan har minskat sedan förra året. Ökad e-handel och nya kundbeteenden sägs vara anledningen.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.