Ingka Centres tar steget in i USA

 

Ingka Centres gör sin första satsning i USA. Här skapar man den nya tidens retaildestination.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!