Här är 13 Nettobutiker som blir Coop

 

Nu rullar omställningen vidare då 13 Nettobutiker öppnas som Coop. Detta är butikerna.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!