En mobil och obemannad automatbutik

En ny obemannad rullande butik har lanserats. Tanken är att vagnen ska kunna placeras där det finns tillfälligt behov av en butik.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.