En mobil och obemannad automatbutik

 

En ny obemannad rullande butik har lanserats. Tanken är att vagnen ska kunna placeras där det finns tillfälligt behov av en butik.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!