Dagligvarukedja skapar ändlösa gångar

 

Den nya handeln gör entré på bred front. Med hjälp av digital teknik ute i butiken gör kedjan nu ett djupare sortiment tillgängligt. Samtidigt pågår tester för att kunna skippa traditionella kassor helt.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!