Dagligvarukedja skapar ändlösa gångar

Den nya handeln gör entré på bred front. Med hjälp av digital teknik ute i butiken gör kedjan nu ett djupare sortiment tillgängligt. Samtidigt pågår tester för att kunna skippa traditionella kassor helt.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.