Arla minskar matsvinn med digital outlet

 

Produkterna ska komma till användning på restauranger och i butiker.

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!