Ansvarstagande avgörande för konsumenten

 

Företags engagemang i samhälle och miljöfrågor påverkar produktvalen. Allra viktigast är det för en målgrupp som snart står för en tredjedel av försäljningen.

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!