Ansvarstagande avgörande för konsumenten

 

Företags engagemang i samhälle och miljöfrågor påverkar produktvalen. Allra viktigast är det för en målgrupp som snart står för en tredjedel av försäljningen.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!