Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973, huvudkontoret finns i Malmö.