Boris Lennerhov ny ordförande i Trianon

Foto: Pernila Wästberg

Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande i Fastighets AB Trianon och ordförande bland annat i Gekås AB, har utsetts till ny styrelseordförande i Trianon. Nuvarande styrelseordförande Mats Cederholm har på egen begäran valt att lämna bolagets styrelse.

Avsikten var att lämna över till Boris Lennerhov redan vid bolagsstämman i fjol, men omständigheterna kring pandemin gjorde att bytet sker först nu.

Boris Lennerhov har varit styrelseledamot i Trianon sedan 2017 och vice styrelseordförande sedan 2020.

Förvärvade Burlöv Center

Mats Cederholm kommer fortsätta sitt engagemang som styrelseordförande i ett av Trianon och Wallfast nybildat bolag. Det ska driva ett stort stadsutvecklingsprojekt med nyproduktion av bostäder i Burlöv.

Trianon och Wallfast förvärvade i december fastigheten Burlöv Center med en uthyrningsbar yta om 43 000 kvadratmeter samt tillhörande 48 000 kvadratmeter detaljplanerade bostadsbyggrätter .