Emmaus är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och rätt till självbestämmande.