Uppåt för e-handeln med dagligvaror

Försäljningstillväxten i e-handeln var åter positiv i augusti efter att ha varit negativ i juli. Också andelen BOPIS ökade under månaden.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.