Svensk Dagligvaruhandel lanserar nytt index

 

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel lanserar ett nytt index över dagligvaruhandelns försäljningsutveckling på månadsbasis.

Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel ska följa utveckling och trender för dagligvaruhandeln både i fysisk butik och på nätet.

HUI ansvarar för statistikinsamling från de medverkande företagen och kvalitetssäkring av data.

Daniel Liljeberg.

En förändringens tid

– Dagligvaruhandeln befinner sig i en förändringstid med exempelvis ökade krav på tillgänglighet från konsumenter och är samtidigt en bransch som påverkas av valutaförändringar, demografiska förändringar och andra externa händelser, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

– Med Dagligvaruindex gör vi det möjligt även för intressenter att följa branschens utveckling.

Premiär i februari

Den första rapporten med tillhörande pressmeddelande skickas från Svensk Dagligvaruhandel, 5 februari på morgonen.

Se preliminär publiceringsplan på www.svdh.se


Läs även: Dagligvaror på nätet