Solpaneler minskar centrumets avtryck

Sedan några månader genererar en solcellsanläggning motsvarande cirka sju procent av elförbrukningen.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.