Social distansering ska minska spridning

 

Nu vidtas åtgärder för att minska smittspridning i butiker. Social distancing, ökade avstånd mellan individer, och intensiva hygieninsatser är två exempel.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!