Sex tunga krafter i 20-talets retail

Konsumenterna värnar om miljö och samhälle – konsumtionen som vi känner den ändrar skepnad.

Vi har nu kommit ett år in i det nya decenniet. Som ett befriande coronafritt avbrott kan det vara läge att reflektera över de trender som redan har börjat påverka detaljhandeln – och som kommer dominera de kommande tio åren.

Det är något som Nicki Baird, innovationsansvarig på Aptos, gjort. I en kolumn i Forbes för hon ett resonemang kring tunga krafter som kommer påverka det kommande retaildecienniet. Vi har kompletterat dessa med ytterligare några reflektioner samt fördjupande läsning för dig som vill ha det.


1. Mindre fokus på konsumtion

Fokus flyttas till hållbara produkter med längre livslängd. På bilden syns Red Wing Shoes butik i Stockholm.

Konsumenterna blir allt mer medvetna om det egna avtrycket på miljön. Konsumtionen är central för denna relativt nyfunna känslighet, menar Baird. Hon påstår till och med att man inom retail under det kommande decenniet kommer se ett mindre fokus på just konsumtion.

Det kommer leda till skiften från fast fashion till mer hållbara produkter. Man köper färre saker som man tänker behålla under en längre period.


2. Service och reparationer

Reparationer ger produkterna längre livslängd. På bilden syns H&M Take Care i Paris.

Konsumenten spenderar mer på respektive produkt och bryr sig mer om vad de köper. Det innebär att återförsäljare också måste differentiera sig genom att matcha sina produkter med kundernas faktiska behov och önskemål.

I en ekonomi där konsumenten vill behålla sina produkter under längre tid dyker det upp positiva sidoeffekter. Ett exempel är en ökad efterfrågan på tjänster som förlänger produkters livslängd.

Exempelvis service och reparationer.


3. Digitala prioriteringar

Analys av data och kundinsikter blir en central del av detaljhandeln under 20-talet.

Nicki Baird menar att det blir ett måste inom retail att leverera upplevelser. Den som inte gör det kommer snart sköljas bort. Men hennes tes är också att det är företag som lyckas förvandla verksamheten till att bli ”digital-first” i allt man gör som kommer lyckas med detta.

Varför då? Upplevelser kräver djupa kundinsikter och det är endast möjligt att skaffa sig detta – i större skala – via digital teknik.


4. Kanaloberoende varumärkesstrategier

Transparens i försörjningskedjan är en förutsättning för fungerande omnichannel.

Det är också med hjälp av ny teknik som sann omnichannel kan få sitt stora genomslag i praktiken, menar Baird. Transparens i lagersaldon, oavsett kanal, och friktionsfri fulfillment är viktiga pusselbitar för att nå ända fram. Det gör man via digitalisering.

Först då kan man även börja tänka på att bygga och utveckla varumärket samt skapa erbjudanden och upplevelser oberoende av kanaler.


5. Ny upplevelsebaserad organisation

I en organisation som fullt ut fokuserar på upplevelser krävs en mängd mätpunkter.

I en upplevelsebaserad verksamhet krävs en organisation som är skapad för lärande och agilitet. Om det verkligen ska handla om bästa möjliga kundupplevelse borde exempelvis säljare på butiksgolvet, kundservice, fulfillment med flera inkluderas i återrapporteringen.

Detta för att kunna utvärdera hur väl upplevelsen landar hos kunden via mätningar och en därpå följande utvärdering och förbättring.


6. Innovation i butiksledet

Walmart skapar micro-fullfillmen centers i sina butiker. Robotar bistår personalen med plock.

2020-talet kommer bjuda på mycket innovation i butiksledet. Enligt Nicki Baird uppdaterar de mest aggressiva kedjorna sina butiker var femte år. De flesta befinner sig dock närmare 10-årsspannet.

Det innebär att väldigt få butiker är skapade för att fungera som lokala hubbar för distribution av onlineordrar. Butiker som är skapade för att kunna erbjuda tjänster är också lätträknade.

Detta funderar stora delar av detaljhandeln på just nu. Resultatet av detta kommer bli väldigt konkret och tydligt under de kommande åren.