Samarbete i fokus på Urban Arena

Sweden Urban Arena, mötesplatsen för köpcentrum, cityhandel, detaljhandel, Food & Beverage samt stads- och platsutveckling, har nu inletts på Stocholm Waterfront Congress Centre. Årets tema är samarbete.

Från scenen konstaterades att detta är det andra året eventet arrangeras. Samt att det är en succé.

– Vi fick en fantastisk repsons förra året. Trots att det var lite oväntat att vi tre skulle kroka arm. Det vill vi ju självklart utveckla, sa Björn Bergman, Svenska Stadskärnor.

Inget centrum är en ö

Marika Wærn betonade vikten av att samverka.

– I dag kan man inte bara tänka enskilda handelsplatser eller köpcentrum, inget köpcentrum är en isolerad ö. Därför är det naturligt att vi samarbetar, sa hon.

Ett viktigt jobb

Marlene Hassel lyfte fram vikten av samarbete även i städer.

– Centrumledare har ett mycket viktigt jobb. De får ihop både privat och offentlig sektor på ett fantastiskt sätt.