Minskad yta och mer e-handel ska lyfta kedjan

Varuhuskedjan rustar för framtiden. Man gör det genom att minska ytan i nästan hälften av sina fysiska butiker. Själva uttrycker man det som att kedjan "gör dem operativt mindre genom att balansera sortiment och justering av exponeringar".

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.