Minskad yta och mer e-handel ska lyfta kedjan

 

Varuhuskedjan rustar för framtiden. Man gör det genom att minska ytan i nästan hälften av sina fysiska butiker. Själva uttrycker man det som att kedjan "gör dem operativt mindre genom att balansera sortiment och justering av exponeringar".

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!