Minskad tillväxt i svensk e-handel under Q3

E-handeln fortsatte att växa under tredje kvartalet. Den totala e-handeln, inklusive den från utlandet växte med 12 procent under tredje kvartalet. I september syntes ett trendbrott, omsättningen i den inhemska e-handeln minskade då med tre procent. Det visar Svensk Handels E-handelsindikator för september.

Även om den svenska e-handeln backade något i september blev det positiva siffror för det tredje kvartalet som helhet.

Tillväxten var dock måttlig, plus tre procent jämfört med samma period förra året.

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Stark e-handel från utlandet

Den samlade e-handeln, inklusive svenska konsumenters e-handel från utlandet, växte däremot med tolv procent under tredje kvartalet.

Under de senaste tolv månaderna e-handlade svenska konsumenter för 13,5 miljarder kronor från utlandet.

– Att e-handelstillväxten fortsätter att avta var väntat när restriktionerna har slopats och fler återvänder till de fysiska butikerna. Det är snarare anmärkningsvärt att det fortfarande är tillväxt under tredje kvartalet och att utländska sidor drog mer av tillväxten, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Pekar på positiv tillväxt 2021

Till och med september i år växte den inhemska försäljningen av kläder och skor på nätet med 28 procent jämfört med samma period förra året.

Hemelektronik växte med 23 procent, möbler och heminredning med 22 procent. För e-handel av livsmedel, exklusive alkohol och tobak, är ökningen 14 procent till och med september. 

– Under slutet av förra året väntade sig många att e-handelns omsättning skulle sjunka i nivå under 2021, men så har det alltså inte blivit. Även om omsättningen under resten av året skulle bli påtagligt lägre än förra året så kommer e-handeln likväl att visa positiv tillväxt för helåret 2021. Det är en imponerande utveckling, säger Johan Davidson.