Åtta teknikdrivna servicetrender

 

Kundupplevelsen präglas allt mer av den tekniska utvecklingen. Begreppet service står inför dramatiska förändringar där kunden har makten, informationen hittar konsumenten automatiskt och produkterna servar sig själva. Här är nio framtidsvisioner inom kundservice.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!