Åtta teknikdrivna servicetrender

Kundupplevelsen präglas allt mer av den tekniska utvecklingen. Begreppet service står inför dramatiska förändringar där kunden har makten, informationen hittar konsumenten automatiskt och produkterna servar sig själva. Här är nio framtidsvisioner inom kundservice.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.