Kompetensväxling utmaning för handeln

 

Detaljhandeln står inför många utmaningar. Nya krav och förväntningar från kunderna ökar behoven av nya databaserade insikter. En kompetensväxling har nu påbörjats inom retail.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!