Kedjan testar automatiskt e-plock i butik

Kedjan automatiserar nu hanteringen av onlineordrar på plats i butik. Ny yta har tillförts för det automatiserade plocket av dagligvaror.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.