Kedjan testar automatiskt e-plock i butik

 

Kedjan automatiserar nu hanteringen av onlineordrar på plats i butik. Ny yta har tillförts för det automatiserade plocket av dagligvaror.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!