Kedjan testar automatiskt e-plock i butik

 

Kedjan automatiserar nu hanteringen av onlineordrar på plats i butik. Ny yta har tillförts för det automatiserade plocket av dagligvaror.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!