Hela kedjan använder VR i utbildningen

 

Med hjälp av VR har kedjan gjort utbildningen tillgänglig för samtliga butiker. Den upplevelsebaserade träningen har redan gett positiva effekter. 

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!