Grebban rekryterar Sophie från Dagmar

 

Design- och e-handelsbyrån Grebban är inne i en tillväxtfas med nya kunder som RoyalDesign, Mateus och Maskinklippet. Nyligen gick även Anton Johansson in som VD för byrån. Nu kommer nästa nyhet på personalsidan. Sophie Soop, e-handels- och digitalchef på House of Dagmar, rekryteras som affärsutvecklingschef.

– Med sin unika erfarenhet av att driva upp e-handeln hos ett premiumvarumärke kommer hon att tillföra mycket både för oss och våra kunder. Det här är också en stark satsning på att skala upp vår rådgivnings-och affärsutvecklingsdel av Grebban, där vi med spetskompetens hjälper våra varumärkes- och retailkunder att lyckas med sina onlinestrategier och e-handel i synnerhet, säger Anton Johansson, VD på Grebban.

Vinnarna har digitalisering i fokus

– Många varumärken inom premiumsegmentet står inför en stor, ännu ej nyttjad tillväxtpotential online. Vinnarna blir de som utöver en fin produkt och stark varumärkesnärvaro kan anpassa sin affärsmodell med digitaliseringen i fokus. Det ska bli kul att få skapa ett erbjudande som hjälper dessa nå nya höjder, säger Sophie Soop.

Varumärken utvecklas starkt online

Sophie Soop kommer att utveckla byråns erbjudande mot premiumvarumärken, ett av Grebbans huvudfokus under 2018. Med kunder som Flattered, Mateus och även House of Dagmar är det en viktig och starkt växande del av Grebban.

– På retail- och e-handelsmarknaden är brands det som sticker ut som de snabbast växande vinnarna just nu, säger Anton Johansson, VD på Grebban.

Sophie Soop börjar på Grebban i mars 2018 och kommer vara baserad på bolagets Stockholmskontor.