”Från showrooms till dorooms”

Han jobbade med Steve Jobs dagligen under lång tid, bland annat med Apple Store. ”The Future of retail is the future of human interaction”, säger Wilhelm Oehl.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.