Fortsatt nedgång för e-handeln

E-handelns omsättning sjönk under december. Summerat innebar helåret 2022 en kraftig minskning för flertalet branscher.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.