E-handeln ökar – trögt för ny teknik

 

E-barometern för det andra kvartalet 2018 visar – föga överraskande – att försäljningen online fortsatt ökar. Rapporten dyker också ner i ny teknik som röststyrning och AI. Där går utvecklingen trögare. Än så länge, bör nog tilläggas.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!