Detta innehåller Tmalls flaggskepp 2.0

Volymen på Tmall ska fördubblas på tre år. Ett av verktygen är en ny uppdaterad flaggskeppsbutik med personalisering och ett antal AI-baserade tjänster.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.