Detta innehåller Tmalls flaggskepp 2.0

 

Volymen på Tmall ska fördubblas på tre år. Ett av verktygen är en ny uppdaterad flaggskeppsbutik med personalisering och ett antal AI-baserade tjänster.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!