Detta innehåller Tmalls flaggskepp 2.0

 

Volymen på Tmall ska fördubblas på tre år. Ett av verktygen är en ny uppdaterad flaggskeppsbutik med personalisering och ett antal AI-baserade tjänster.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!