Därför köper Amazon Whole Foods

KOMMENTAR. Amazons köp av Whole Foods är logiskt. Det finns ett släktskap mellan koncepten, och dagligvarukedjan medför också det Amazon är i stort behov av. Logistik, distribution och kompetens. 

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.