Därför köper Amazon Whole Foods

 

KOMMENTAR. Amazons köp av Whole Foods är logiskt. Det finns ett släktskap mellan koncepten, och dagligvarukedjan medför också det Amazon är i stort behov av. Logistik, distribution och kompetens. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!