Dagligvaror är en varukategori i detaljhandeln som främst finns i mat- och servicebutiker. National­encyklopedin definierar dagligvaror som ”förbrukningsartiklar som i allmänhet köps ofta och i små poster. Det rör sig i regel om produkter som ingår i den dagliga hushållsrutinen, till exempel livsmedel, tobaksvaror och kemisk-tekniska artiklar”.

Detaljhandeln brukar delas in i två huvudgrupper: dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Dagligvaruhandel definieras som handel med varor som används dagligen.

Matbutiker och stormarknader hör därför hemma i denna kategori och samlas under begreppet dagligvarubutiker.

Till sällanköpshandel räknas handel med varor som konsumenten köper med lägre frekvens, till exempel kläder, möbler, inredning och hemelektronik.

Kort historik kring dagligvaror

Dagligvaror säljs främst i de stora detaljhandelskedjornas butiker. Exempel på dessa är Ica, Coop, Willys och Lidl. Fram till 1950-talet handlade man dagligvaror över disk enligt ”gammal” modell. Det vill säga kunden fick vänta på sin tur och därefter bli expedierad. 

Denna modell byggde till stora delar på oförpackade varor som vägdes upp och paketerades allt efter önskemål.Under 1950-talet började det dyka upp en utvecklad butiksvariant där kunden själv kunde plocka sina varor. Man kallar detta självbetjäningsbutik och det anses vara en stor revolution inom detaljhandeln när dessa infördes.

Under de senaste decennierna har stor butikskoncept, stormarknader och hypermarkets, stått för de största ökningarna inom dagligvaruhandeln.

Handeln med dagligvaror digitaliseras

Nu står vi inför ännu en revolution – och denna gång är den digital. Utbrottet av Covid-19 under 2020 påskyndade en utveckling som redan påbörjats men varit relativt långsam i Sverige.

E-handeln med dagligvaror hade fram tills dess legat på låga nivåer och den svenska marknaden har ännu inte utsatts för något större konkurrenshot utifrån.Under pandemin ökade konsumentens behov av att köpa mat på nätet och sedan våren 2020 har kategorin varit en raket inom svensk digital detaljhandel.

Curbside pickup driver utvecklingen

På andra marknader, exempelvis i USA, har upphämtning med bil vid butik varit den största pådrivande faktorn. Detta brukar även kallas curbside pickup.

När Walmart byggde ut sin kapacitet för upphätning vid butik i USA såg man snabbt stora ökningar i försäljningen online. Detsamma har vi nu sett tecken på i Sverige.

Willys hämtskåp och andra lösningar, som Drive-in, har satt fart på e-handeln med dagligvaror även på våra breddgrader.


Detta är dagligvaror

Så här definieras dagligvaror på Wikipedia:
Dagligvaror, även kallat förbrukningsvaror eller konsumtionsvaror, är en typ av varor som till skillnad från kapitalvaror är avsedda att konsumeras eller användas under en begränsad tid. Till dagligvaror räknas bland annat livsmedel, hygienartiklar, toalett- och hushållspapper samt blommor.


Öppen läsning: Detaljhandelns 50 tyngsta buzzwords


Senaste inläggen om detaljhandel