Certifierade energikonsulter för matbutiker

Ett branschgemensamt projekt har inletts för att utreda behovet av certifierade energikonsulter för dagligvaruhandeln. En förstudie som nu görs ska resultera i en kravspecifikation. Målet: Att spara energi.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.