Bred genomlysning av livsmedelsbranschen

Konkurrensverket får ökade resurser för att skärpa och stärka arbetet med att främja konkurrensen. Nu genomförs en genomlysning av livsmedelsbranschen.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.