Apotek Hjärtat lanserar podcast

 

I Apotek Hjärtats nya podcast, Hjärtats gäster, bjuder chefsapotekare Annika Svedberg in olika experter för att prata om intressanta ämnen knutna till hälsa och välbefinnande.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!